Počet návštev: 88179717
AMS práve číta: 1


Zameranie

New website AMS

Surové železo, oceľ a ferozliatiny, neželezné kovy, keramické a práškové materiály, pece, tepelná technika a žiaruvzdorné materiály, zlievarenstvo, tepelné spracovanie a tvárnenie materiálov, nanomateriály, nanotechnológie, hodnotenie vlastností materiálov, korózia a povrchové úpravy, konštrukcia, stroje a zariadenia v hutníctve, numerické metódy, simulácie, modelovanie a automatizácia procesov, ekonomika, riadenie a kvalita, ekológia, spracovanie druhotných surovín a odpadov.