Počet návštev: 10890437
AMS práve číta: 1
Ročník 1997 No 4

Harvanová J., Štofková M., Štofko M.
VPLYV MIEŠANIA A TEPLOTY NA VÝŤAŽNOSŤ ZLATA DO ROZTOKU TIOMOČOVINY
K. s.:
No 4 (1997), p. 260-266
  mag01.pdf (152 kB)
mag01.txt (490 B)  

Dvorščíková J., Havlík T.
EFEKTÍVNE VYUŽITIE OZÓNU V KYSLOM OXIDAČNOM LÚHOVANÍ CHALKOPYRITU
K. s.:
No 4 (1997), p. 267-275
  mag02.pdf (207 kB)
mag02.txt (1 kB)  

Havlík T.
MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA SELÉNU
K. s.:
No 4 (1997), p. 276-283
  mag03.pdf (177 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Raschman P.
ŠTÚDIUM KINETIKY LÚHOVANIA PRODUKTOV TERMICKÉHO ROZKLADU MAGNEZITU
K. s.:
No 4 (1997), p. 284-291
  mag04.pdf (200 kB)
mag04.txt (1 kB)  

Hidvéghy J., Buršák M., Micheľ J.
RAST ÚNAVOVEJ TRHLINY V MIKROLEGOVANÝCH OCELIACH S POLYEDRICKOU A NEPOLYEDRICKOU ŠTRUKTÚROU
K. s.:
No 4 (1997), p. 292-298
  mag05.pdf (147 kB)
mag05.txt (1 kB)  

Bureš R., Kohútek I.
MOŽNOSTI MODELOVANIA PROCESU ŠÍRENIA TRHLINY V HETEROGÉNNYCH ŠTRUKTÚRACH
K. s.:
No 4 (1997), p. 299-305
  mag06.pdf (122 kB)

Vasilko K., Bokučava G.
VÝSLEDKY ŠTÚDIA PROCESU DEFORMÁCIE A LOMU PRI BRÚSENÍ KOVOV
K. s.:
No 4 (1997), p. 306-314
  mag07.pdf (198 kB)
mag07.txt (983 B)  

Adamčák M., Mihok Ľ.
VPLYV VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA ČISTOTU OCELE: POROVNANIE
K. s.:
No 4 (1997), p. 315-324
  mag08.pdf (205 kB)
mag08.txt (1 kB)  

Kret J.
POŽIADAVKY NA AKOSŤ VYSOKOPECNÉHO KOKSU PRE MODERNÉ TECHNOLÓGIE VÝROBY ŽELEZA
K. s.:
No 4 (1997), p. 325-331
  mag09.pdf (213 kB)
mag09.txt (618 B)  

Michta-Stawiarska T., Michta M.
ANALYTICKÝ ASPEKT DIETERTSOVHO INDEXU
K. s.:
No 4 (1997), p. 332-337
  mag10.pdf (96 kB)
mag10.txt (298 B)