Počet návštev: 88181658
AMS práve číta: 1


Vydavatelia a tlač

New website AMS

Vydáva

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR a Society of Professional Metallurgists, o.z. Technical University of Košice.

p-ISSN 1335-1532 (tlač )

e-ISSN 1338-1156 (online)

Tlač:

Technická univerzita Košice
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

Periodicita:

Časopis je vydávaný štyrikrát do roka.

Vydávanie časopisu ACTA METALURGICA SLOVACA povolené Ministerstvom kultúry SR, registračné číslo 1239/95, tématická skupina 9