Počet návštev: 89715153
AMS práve číta: 1


Kontakt

New website AMS

Redakcia časopisu Acta Metallurgica Slovaca,

Hutnícka fakulta, Technická Univerzita,
Letná 9/A, 042 00 Košice
Slovensko

e-mail:

robert.bidulsky@tuke.sk