Počet návštev: 85747876
AMS práve číta: 1
Ročník 1999 No 1

MIŠIČKO R., LONGAUEROVÁ M., HORÁK M., LEŠKO A.
DEFORMAČNE INDUKOVANÁ PRECIPITÁCIA V AUSTENITE NB-V MIKROLEGOVANEJ OCELE
K. s.:
No 1 (1999), p. 6-11
  mag01.pdf (96 kB)

Ivan J., Besterci M., Zbíral J., Edtmaier Ch., Šlesár M.
ŠTATISTICKÁ DISTRIBÚCIA ČASTÍC Y2O3 SÚSTAVY PT - Y2O3 ZISTENÁ METÓDOU STEM
K. s.:
No 1 (1999), p. 12-15
  mag02.pdf (84 kB)
mag02.txt (835 B)  

Lux L., Heželová M., Gálová M., Markušová K.
SLEDOVANIE STAVU POVRCHU PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLOV NA PARAFÍNOM IMPREGNOVANEJ GRAFITOVEJ ELEKTRÓDE
K. s.:
No 1 (1999), p. 16-23
  mag03.pdf (121 kB)

Zrník J., Besterci M., Kováč L.
CREEP-ÚNAVOVÉ DEFORMAČNÉ CHOVANIE DISPERZNE SPEVNENÉHO AL - AL4C3 SYSTÉMU
K. s.:
No 1 (1999), p. 24-31
  mag04.pdf (199 kB)
mag04.txt (2 kB)  

Pernis R.
ŤAHANIE HRUBOSTENNÝCH RÚR NA PLÁVAJÚCOM TŔNI
K. s.:
No 1 (1999), p. 32-43
  mag05.pdf (215 kB)
mag05.txt (729 B)  

Cehlár M., Kyseľová K.
POSÚDENIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI SPOLOČNOSTI JV KOŠICE (CARNAUDMETALBOX - VSŽ KOŠICE)
K. s.:
No 1 (1999), p. 44-52
  mag06.pdf (201 kB)

Longauerová M., Grutková J., Grígerová T., Beháň B.
METALOGRAFICKÁ ANALÝZA ZLIATIN AG-CU
K. s.:
No 1 (1999), p. 53-60
  mag07.pdf (154 kB)
mag07.txt (1 kB)  

Valenčík Š., Cengel P.
VÝROBNÝ SYSTÉM RECYKLÁCIE ODPADOVÉHO HLINÍKA
K. s.:
No 1 (1999), p. 61-69
  mag08.pdf (206 kB)
mag08.txt (1 kB)