Počet návštev: 88179355
AMS práve číta: 1
Ročník 2008 No 1

Besterci M., Velgosová O., Ivan J., Kvačkaj T.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A MECHANIZMUS PORUŠOVANIA SYSTÉMU Al-Al4C3 SLEDOVANÝ METÓDOU “IN-SITU TENSILE TEST IN SEM”
K. s.: composite material|“in-situ tensile testing in SEM”|fracture mechanisms|
No 1 (2008), p. 7-16
  mag01.pdf (2 MB)
mag01.txt (2 kB)  

Fáberová M., Jakubéczyová D., Selecká M.
TECHNOLOGICKÉ A MIKROŠTRUKTÚRNE VLASTNOSTI RÝCHLO SOLIDIFIKOVANÝCH PRÁŠKOV Z RÝCHLOREZNEJ OCELE DOLEGOVANEJ KOBALTOM
K. s.: rapid solidification|high speed steels|cooling rate|particle size|
No 1 (2008), p. 17-23
  mag02.pdf (780 kB)
mag02.txt (2 kB)  

Vadász P., Tomášek K.
NEPRIAME METÓDY ŠTÚDIA ŠTRUKTÚRY OXIDICKÝCH TAVENÍN
K. s.: melt|structure|density|surface tension|fayalite|cluster|
No 1 (2008), p. 24-33
  mag03.pdf (507 kB)
mag03.txt (2 kB)  

Lašček M.
ŠPECIFICKÁ TEPELNÁ KAPACITA AUSTENITICKEJ CHRÓMNIKLOVEJ OCELE 1Cr18Ni9
K. s.: Molar heat capacity|specific heat capacity|heating and cooling curve (rate)|non-stabilised 1Cr18Ni9 austenitic chromium-nickel steel|alfa and beta|
No 1 (2008), p. 34-49
  mag04.pdf (456 kB)
mag04.txt (2 kB)  

Mišičko R.
ŠTRUKTÚRNE PREJAVY KREHNUTIA OCEĽOVÝCH KONTIODLIATKOV
K. s.: Embrittlement|cracks|grain boundaries|austenite|ferrite|carburization|decarbonization|
No 1 (2008), p. 50-58
  mag20.pdf (432 kB)
mag20.txt (1 kB)  

Jandová J., Havlák L., Kondás J.
RECYKLACE ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM LITHIA
K. s.: recycling|lithium carbonate|precipitation|alkaline wastewater|
No 1 (2008), p. 59-65
  mag06.pdf (148 kB)
mag06.txt (967 B)  

Lašček M.
MODEL ŠPECIFICKEJ TEPELNEJ KAPACITY RÝCHLOREZNEJ OCELE BÖHLER S600
K. s.: Molar heat capacity|specific heat capacity|heating curve (rate)|the steel|BÖHLER S600 high-speed steel|allotropic changes|
No 1 (2008), p. 66-83
  mag07.pdf (436 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Demeter P., Mihok Ľ., Byrtus R., Mlčoch P.
VYUŽITIE TROSKOVÉHO ŠTRKU NA VÝROBU BETÓNOV
K. s.: Blast furnace slag|Gravel|Concrete|Road engineering|
No 1 (2008), p. 84-92
  mag08.pdf (2 MB)
mag08.txt (1 kB)  

Václavík V.
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ OCELÁRENSKÉ STRUSKY VE STAVEBNICTVÍ
K. s.: steel slag|natural aggregate|concrete mixture|cube compression strength|prism compression strength|
No 1 (2008), p. 93-102
  mag09.pdf (608 kB)
mag09.txt (2 kB)  

Velgosová O., Miškufová A., Laubertová M.
PRÍPRAVA KOMPOZITOV NA BÁZE AL
K. s.: composite Al-|Al2O3 particles|casting|powder metallurgy|Al dross|
No 1 (2008), p. 103-112
  mag10.pdf (492 kB)
mag10.txt (2 kB)  

Kucková A.J., Sajková M., Fröhlichová M., Baran P., Bálintová J.
VÝSKUM VPLYVU TYPOVÉHO ZLOŽENIA UHOĽNÝCH VSÁDZOK NA KVALITU KOKSU
K. s.: Type analysis|coal charge|charge quality|coke quality|
No 1 (2008), p. 113-118
  mag11.pdf (90 kB)
mag11.txt (871 B)  

Rozpondek M., Siudek M.
OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE – BIOMASA VO FORME PELIET
K. s.: pellets|testing pellets|combustion|pellet’s ash|
No 1 (2008), p. 119-124
  mag12.pdf (345 kB)
mag12.txt (2 kB)  

Majchrzycka A., Kozak T.
VYUŽITIE BIOPLYNU VO VIDIECKYCH OBLASTIACH
K. s.: biomass|biogas|cogeneration|power plant|heat balance|
No 1 (2008), p. 125-131
  mag13.pdf (94 kB)
mag13.txt (2 kB)  

Manoljović R., Koneska Z., Stoevska-Gogovska D.
KVATITATÍVNE PARAMETRE DEFORMÁCIE KOVOVÝCH MATERIÁLOV ZA STUDENA
K. s.: quantitative parameters of deformation|thickness reduction elongation|spreading|cold rolling|metal’s materials|
No 1 (2008), p. 132-141
  mag14.pdf (93 kB)
mag14.txt (1 kB)  

Vinklerová Š.
BEZSTANDARDOVÉ PROGRAMY UNIQUANT A QUANTAS V RENTGENOVÉ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZE MATERIÁLŮ Z HUTNÍ VÝROBY
K. s.: X-ray spectrometry|standardless technique|chemical composition|metallurgical materials|
No 1 (2008), p. 142-150
  mag15.pdf (112 kB)
mag15.txt (2 kB)  

Gajdzik B.
PRVKY IDENTITY SPOLOČNOSTI HUTNÍCKYCH PODNIKOV
K. s.: image of metallurgical company|corporate identity system|components of identity: logo|colours|advertising slogans|occasional prints|business cards|
No 1 (2008), p. 151-155
  mag16.pdf (58 kB)
mag16.txt (535 B)  

Gajdzik B.
ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT V HUTNÍCKOM PODNIKU – ZÁKLADNÝ PRVOK SYSTÉMU
K. s.: environmental protection|environmental management|development balanced strategy|ecological investments|ecological effects|
No 1 (2008), p. 156-161
  mag17.pdf (59 kB)
mag17.txt (1 kB)  

Pernis R.
MODERNÉ - POČIATKY TVÁRNENIA KOVOV A VYSOKÉHO ŠKOLSTVA NA SLOVENSKU
K. s.:
No 1 (2008), p. 162-171
  mag18.pdf (406 kB)

Brehuv J., Magula R.
ZNÁME I NEZNÁME BANSKO-SPRACOVATEĽSKÉ AKTIVITY ŠĽACHTICKÉHO RODU ŠÓŠOVCOV
K. s.:
No 1 (2008), p. 172-176
  mag19.pdf (831 kB)