Počet návštev: 85751257
AMS práve číta: 1
Ročník 2002 No 1

NIESLER M.
METÓDA TESTOVANIA REAKTIVITY KOKSU RÔZNEJ ZRNITOSTI A JEJ OVERENIE V PRIEMYSELNÝCH PODMIENKACH
K. s.: coke reactivity|reactivity testing|grain size|blast furnace|coke|
No 1 (2002), p. 5-17
  mag01.pdf (111 kB)
mag01.txt (720 B)  

Mulak W., Chojnacka M., Sułek B.
ZVÝŠENIE LÚHOVATEĽNOSTI SULFIDOV NIKLU PRÍDAVKOM AKTÍVNEHO UHLIA
K. s.: hydrometallurgy|millerite|leaching|activated carbon|
No 1 (2002), p. 18-23
  mag02.pdf (90 kB)
mag02.txt (704 B)  

Kohútek I., Käerdi H., Besterci M., Kulu P., Mikli V., Velgosová O.
CHARAKTERIZÁCIA MORFOLÓGIE PRÁŠKOVÝCH ČASTÍC
K. s.: powder particles|morphology and geometrical shape parameter|
No 1 (2002), p. 24-29
  mag03.pdf (154 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Blacha L., Steindor J., Sosnowski R.
VPLYV POUŽITEJ ATMOSFÉRY NA RÝCHLOSŤ VYPAROVANIA PB Z CUPB ZLIATIN
K. s.: Metal refining|Copper metallurgy|Lead metallurgy|
No 1 (2002), p. 30-34
  mag04.pdf (194 kB)
mag04.txt (879 B)  

Marasová D., Najajreh A.
RIEŠENIE PROBLEMATIKY LANOVEJ SIETE BEZPEČNOSTNÝCH POVÁL METÓDOU KONEČNÝCH PRVKOV
K. s.: cable net platform|finite element method|stress-strain states|Cosmos/M|
No 1 (2002), p. 35-42
  mag05.pdf (166 kB)
mag05.txt (548 B)  

Trišč A., Čurilla J., Kendera J.
OPTIMALIZÁCIA VÝROBY ZA STUDENA SPEVNENÝCH ZBALKOV Z OCELIARENSKYCH KALOV A PRACHOV
K. s.: sludge|dust|pellets|cement|
No 1 (2002), p. 43-49
  mag06.pdf (195 kB)
mag06.txt (997 B)  

Petrík J., Szarvasy P., Špeťuch V.
VPLYV RÝCHLOSTI OCHLADZOVANIA A OBSAHU MN A FE NA ŠTRUKTÚRU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILUMÍNU
K. s.: AlSi alloy|cooling rate|structure|mechanical properties|
No 1 (2002), p. 50-58
  mag07.pdf (169 kB)
mag07.txt (1 kB)  

Bauer V., Škvarla J., Zeleňák F.
SÚČASNÝ STAV DOBÝVANIA RUDNÝCH LOŽÍSK NA SLOVENSKU
K. s.: mining|gold ore|deposit|marketing|
No 1 (2002), p. 59-68
  mag08.pdf (204 kB)
mag08.txt (1 kB)  

Gülbas M., Kammel R., Lieber H.-W.
ZDOKONALENIE HYDROMETALURGICKÝCH PROCESOV POMOCOU POSTUPU "ACID RETARDATION" - AKTUÁLNA SITUÁCIA A BUDÚCI VÝVOJ
K. s.: hydrometallurgy|acid retardation procedure|pickling solution|acid waste solutions|ecological aspects|economical aspects|
No 1 (2002), p. 69-76
  mag09.pdf (101 kB)
mag09.txt (1 kB)