Počet návštev: 91306371
AMS práve číta: 1
Ročník 2006 No 1

Lothongkum G., Khuanlieng W., Homkrajai W., Wangyao P.
VPLYV TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA PRECIPITÁCIU NANOČASTÍC Γ’A MECHANICKÉ VLASTNOSTI TVÁRNENEJ NIKLOVEJ SUPERZLIATINY X-750
K. s.: Heat treatment|Aging|Wrought Nickel-Based Superalloy|Microstructure|Mechanical Properties|
No 1 (2006), p. 7-13
  mag01.pdf (1 000 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Blach J., Ševc P.
VPLYV DEFORMÁCIE ZA STUDENA PRED EXPOZÍCIOU NA RÁZOVÚ HÚŽEVNATOSŤ EXPONOVANEJ OCELE P91
K. s.: P91 steel|cold deformation|heat treatment|secondary phase precipitation|impact toughness|ductile fracture|
No 1 (2006), p. 14-22
  mag02.pdf (675 kB)
mag02.txt (2 kB)  

Wangyao P., Krongtong V., Homkrajai W., Polsilapa S., Lothongkum G.
POROVNANIE ZOTAVENÝCH MIKROŠTRUKTÚR PO PROCESE IZOSTATICKÉHO LISOVANIA ZA TEPLA
K. s.: Hot Isostatic Pressing (HIP)|Rejuvenation|Re-heat treatment|Microstructural Repair|Cast Nickel-Based Superalloy|
No 1 (2006), p. 23-32
  mag03.pdf (2 MB)
mag03.txt (2 kB)  

Pernis R.
ŤAHOVÝ KRÚŽOK S TRAKTRIX KRIVKOU
K. s.: deep drawing|draw die|draw curve|tractrix|equidistance equation|equidistance tractrix|
No 1 (2006), p. 33-41
  mag04.pdf (310 kB)
mag04.txt (2 kB)  

Havlík T., Vidor e Souza B., Bernardes A. M., Schneider I. A. H., Miškufová A.
HYDROMETALURGICKÉ SPRACOVANIE ÚLETU ZO SPRACOVANIA ODPADU UHLÍKOVÝCH OCELÍ V ELEKTRICKÝCH OBLÚKOVÝCH PECIACH
K. s.: electric arc furnace steelmaking dust|carbon steel|zinc|iron|sulphuric acid|leaching|hydrometallurgy|industrial waste|
No 1 (2006), p. 42-53
  mag05.pdf (602 kB)
mag05.txt (1 kB)  

Bidulský R., Rodziňák D., Guzanová A., Brezinová J.
VPLYV SPEVŇOVANIA POVRCHU NA ODOLNOSŤ SPEKANEJ OCELE PROTI ÚNAVOVÉMU PORUŠENIU
K. s.: Sintered Steels|Shot peening|Fatigue test|S N diagrams|
No 1 (2006), p. 54-58
  mag06.pdf (233 kB)
mag06.txt (2 kB)  

Molnárová M., Leško A., Vlado M.
STANOVENIE KRITICKEJ HRÚBKY OBALOVÉHO PLECHU PRE PRIENIK ZAVALCOVANÝCH OXIDOV NA JEHO POVRCH
K. s.: tin plate|surface defects|hot rolling|cold rolling|critical plate thickness|structure|optical microscopy|SEM|EDX|
No 1 (2006), p. 59-68
  mag07.pdf (677 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Gulová L., Peregrin S., Kováč J., Beháň B.,Luptak M., Lukačin. M., Valíček J.
PRÍČINY VZNIKU PRIEČNYCH ROHOVÝCH TRHLÍN NA POVRCHU PLYNULE ODLIEVANÝCH BRÁM A MOŽNOSTI ICH ELIMINÁCIE
K. s.: continuous cast slabs|surface defects|transverse corner cracks|surface defects of sheets|
No 1 (2006), p. 69-77
  mag08.pdf (571 kB)
mag08.txt (2 kB)  

Bidulská J., Kvačkaj T., Vrchovinský, V., Bidulský R.
HODNOTENIE TVÁRNITEĽNOSTI HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2014 POMOCOU ŤAHOVEJ SKÚŠKY
K. s.: Formability|aluminium alloy 2014|hot tensile test|stress-strain curve|
No 1 (2006), p. 78-82
  mag09.pdf (272 kB)
mag09.txt (2 kB)  

Petrík J., Szarvasy P., Špeťuch V.
SPÔSOBILOSŤ PROCESU MERANIA TVRDOSTI SILUMÍNU
K. s.: capability|Al-Si alloy|hardness|
No 1 (2006), p. 83-93
  mag10.pdf (466 kB)