Počet návštev: 88178864
AMS práve číta: 1
Ročník 2003 No 1

Ficeriová J., Baláž P., Boldižárová E., Jeleň S.
LÚHOVANIE STRIEBRA Z MECHANOCHEMICKY PREDUPRAVENÉHO KOMPLEXNÉHO SULFIDICKÉHO KONCENTRÁTU
K. s.: silver|sulphide concentrate|mechanochemical pretreatment|leaching|thiourea|
No 1 (2003), p. 5-12
  mag01.pdf (203 kB)
mag01.txt (1 kB)  

Kumari E.Jaya, Das P.N.Mohan
ŠTRUKTÚRNY MODEL ODŽELEZENIA REDUKOVANÉHO ILMENITU
K. s.: synthetic rutile|ilmenite|rusting|modeling catalytic oxidation|
No 1 (2003), p. 13-20
  mag02.pdf (208 kB)
mag02.txt (826 B)  

Plešingerová B., Baťalík M.
ZHODA NAMERANEJ HODNOTY KOEFICIENTU TEPLOTNEJ ROZŤAŽNOSTI GLAZÚRY A VYPOČÍTANEJ Z CHEMICKEJ ANALÝZY XRF
K. s.: glaze|additive parameter|thermal expansion coefficient|
No 1 (2003), p. 21-27
  mag03.pdf (332 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Polohárová M., Havlík M., Mišaneková V.
ŠTATISTICKÉ HODNOTENIE VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH VYSOKOHLINITÝCH MATERIÁLOV
K. s.: quality control system|statistical methods|refractory materials|high – alumina materials|physical properties|cold compression strength|
No 1 (2003), p. 28-33
  mag04.pdf (236 kB)
mag04.txt (1 kB)  

Harrer O., Pokorný I.
PRIEBEH NAPÄTÍ A RÝCHLOSTÍ PRI VALCOVANÍ SOCHOROV
K. s.: course of rolling forces|torque|longitudinal stresses|area of the cross section|
No 1 (2003), p. 34-40
  mag05.pdf (278 kB)
mag05.txt (1 kB)  

Greškovič F., Spišák E.
MATERIÁLY FORIEM NA SPRACOVANIE PLASTOV
K. s.: products from plastics|life-time service of forms|tool steels|heat treating of tool steels|
No 1 (2003), p. 41-48
  mag06.pdf (312 kB)
mag06.txt (1 kB)  

Spišák E., Greškovič F.
TENKÉ POCÍNOVANÉ OCEĽOVÉ PLECHY A ICH KORÓZIA
K. s.: thin|tin-plated steel sheets|corrosion|cracking of meat tins|
No 1 (2003), p. 49-54
  mag07.pdf (627 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Cehlár M., Kyseľová K.
EKONOMICKÉ CHARAKTERIZOVANIE TECHNOLOGICKÝCH PROCESOVPRI ŤAŽBE NERASTNÝCH SUROVÍN PROSTREDNÍCTVOM VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
K. s.: economy|finance|mining|evaluation|nuance software
No 1 (2003), p. 55-62
  mag08.pdf (473 kB)
mag08.txt (823 B)