Počet návštev: 85753629
AMS práve číta: 1
Ročník 2005 No 1

Blacha L.
KINETIKA VYPAROVANIA ZINKU Z CU-ZN ZLIATIN
K. s.: metallurgy|alloys|metal evaporation
No 1 (2005), p. 7-13
  mag01.pdf (166 kB)
mag01.txt (701 B)  

Fouad O. A.
ZVÝŠENIE KVALITY NÍZKO KVALITNEJ TITÁNOVEJ TROSKY POMOCOU SULFATAČNÉHO PRAŽENIA PRE ÚČELY PRÍPRAVY SYNTETICKÉHO RUTILU
K. s.: ilmenite|titanium slag|sulphation roasting|synthetic rutile
No 1 (2005), p. 14-24
  mag02.pdf (764 kB)
mag02.txt (1 kB)  

Wangyao P., Korath T., Harnvirojkul T., Krongtong V., Homkajai W.
ŠTÚDIUM ZOTAVENIA MIKROŠTRUKTÚRY ODLIEVANEJ TURBÍNOVEJ LOPATKY ZO SUPERZLIATINY PO OPÄTOVNOM TEPELN.SPRACOVANÍ VYUŽITÍM RIADKOVACEJ ELEKTR.MIKROSKOPIE
K. s.: Microstructural Refurbishment|Rejuvenation|Re-Heat Treatment|Superalloys|Lifetime Extension|IN-738
No 1 (2005), p. 25-35
  mag03.pdf (2 MB)
mag03.txt (2 kB)  

Ševčík A., Ševčíková J.
VYSOKOTEPLOTNÉ VLASTNOSTI LIATEHO STAVU NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ A POVRCHOVÉ DEFEKTY BRÁM
K. s.: low carbon steels|slabs|high temperature strength|hot ductility|surface defects|grain boundary weakening|fracture|
No 1 (2005), p. 36-44
  mag04.pdf (1 MB)
mag04.txt (1 kB)  

Gawad J., Madej L., Szeliga D., Pietrzyk M.
BUNKOVÁ AUTOMATOVÁ TECHNIKA AKO NÁSTROJ KOMPLEXNEJ ANALÝZY VÝVOJA MIKROŠTRUKTÚRY A REOLOGICKÉHO SA CHOVANIA
K. s.: cellular automata|internal variable model|dynamic recrystallization|
No 1 (2005), p. 45-53
  mag05.pdf (535 kB)
mag05.txt (1 kB)  

Lothongkum G., Ratanamahasakul S., Wangyao P.
VPLYV PODMIENOK TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA DYNAMICKÉ PARAMETRE PRECIPITÁCIE SEKUNDÁRNYCH KARBIDOV V ODSTREDIVO LIATEJ SUPERZLIATINE NA BÁZE ŽELEZA
K. s.: Microstructural characterization|centrifugally cast Iron-base superalloy|Fe - Ni - Cr Alloy|Time - Temperature - Precipitation (TTP) diagram|
No 1 (2005), p. 54-61
  mag06.pdf (835 kB)
mag06.txt (2 kB)  

Podrábský T., Juliš M., Pospíšilová S., Němec K., Hrbáček K., Rek A., Jonšta Z.
MIKROSTRUKTURNÍ ZMĚNY TURBÍNOVÉHO KOLA ZE SLITINY INCONEL 713 LC
K. s.: cast nickel alloys|turbine wheel blades|grain boundaries|cracks|scanning electron microscopy|microstructure
No 1 (2005), p. 62-67
  mag07.pdf (1 MB)
mag07.txt (997 B)  

Podrábský T., Stránský K., Pospíšilová S., Rek A., Dobrovská J., Juliš M.
HETEROGENITA SLITINY INCONEL 713 LC
K. s.: cast nickel alloy|chemical heterogeneity|mathematical-statistical analysis|
No 1 (2005), p. 68-73
  mag08.pdf (384 kB)
mag08.txt (1 kB)  

Molnár F., Čech J.
MOŽNOSTI PRÍPRAVY ZLATINY ZN-AL RAFINÁCIOU TVRDÉHO ZINKU HLINÍKOM
K. s.: refining|hard zinc|intermetallic compound FeAl|FeAl3|directional solidification|hot pressing|
No 1 (2005), p. 74-77
  mag09.pdf (147 kB)
mag09.txt (882 B)  

Rabatin Ľ., Vadász P., Tomášek K.
ELEKTROLYTICKÁ RAFINÁCIA STRIEBRA Z METALICKÝCH ODPADOV
K. s.: silver|electrolysis|silver refining|
No 1 (2005), p. 78-87
  mag10.pdf (310 kB)
mag10.txt (3 kB)  

Pecha J.
VPLYV TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA MIKROŠTRUKTÚRU A VLASTNOSTI VYSOKOCHRÓMOVYCH OCELÍ POUŽÍVANYCH V ENERGETIKE
K. s.: heat resistance|spinels|brittle|ferit|austenit|structure|carbid|difraction|Cr equivalent|toughness|
No 1 (2005), p. 88-103
  mag11.pdf (812 kB)
mag11.txt (3 kB)  

Cehlár M., Mihok J., Kyseľová K., Bohušová V.
VÝZNAM OCENENIA KOSOVSKÉHO UHOĽNÉHO LOŽISKA FORMOU POSÚDENIA EFEKTÍVNOSTI INVESTÍCIÍ PRI BUDOVANÍ TRHOVEJ EKONOMIKY
K. s.: lignite mines|economic analysis|investment efficienty|
No 1 (2005), p. 104-115
  mag12.pdf (968 kB)
mag12.txt (2 kB)  

Mišičko R.
TEÓRIE A HYPOTÉZY PRASKANIA PLYNULE ODLIEVANÝCH POLOTOVAROV
K. s.: cracking|brittlenes|crack|mechanism|surface skin|
No 1 (2005), p. 116-125
  mag13.pdf (476 kB)
mag13.txt (2 kB)  

Kapustová M.
MATEMATICKÝ MODEL ZISŤOVANIA PRACOVNÉHO KOMFORTU V STROJÁRSKEJ VÝROBE
K. s.: working load|workplace|summary load|mathematical model|comfort at work|
No 1 (2005), p. 126-133 Vydáva eBooks
  mag14.pdf (272 kB)
mag14.txt (2 kB)