Počet návštev: 85750971
AMS práve číta: 1
Ročník 1998 No 1

Dutrizac J.E.,Chen T.T.
ÚLOHA HYDROMETALURGIE V RECYKLÁCII ZINKU, MEDI A OLOVA
K. s.:
No 1 (1998), p. 5-28
  mag01.pdf (136 kB)
mag01.txt (1 kB)  

Pliešovská N., Mačáková S., Šiška F.
MOŽNOSTI IMOBILIZÁCIE ŤAŽKÝCH KOVOV STABILIZÁCIOU KOMUNÁLNEHO ODPADU II. SPRACOVANIE ŠKVÁRY
K. s.:
No 1 (1998), p. 29-33
  mag02.pdf (88 kB)
mag02.txt (382 B)  

Puliš P.
METÓDA STANOVENIA STOPOVÝCH KONCENTRÁCIÍ NIEKTORÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV V PODZEMNÝCH VODÁCH
K. s.:
No 1 (1998), p. 34-41
  mag03.pdf (212 kB)
mag03.txt (371 B)  

Havlík T.
KYSLÉ OXIDAČNÉ LÚHOVANIE CHALKOPYRITU CHLORIDOM ŽELEZITÝM A JEHO MECHANIZMUS
K. s.:
No 1 (1998), p. 42-48
mag04.txt (2 kB)  

Šulek K., Havlík T.
KYSLÉ OXIDAČNÉ LÚHOVANIE CHALKOPYRITU ZA POMOCI VYSOKOFREKVENČNÉHO INDUKČNÉHO OHREVU
K. s.:
No 1 (1998), p. 49-54
  mag05.pdf (163 kB)
mag05.txt (2 kB)  

Harvanová J., Štofková M., Štofko M.
VPLYV KONCETRÁCIE FE3+ IÓNOV NA SPOTREBU TIOMOČOVINY A VÝŤAŽNOSŤ ZLATA
K. s.:
No 1 (1998), p. 55-60
  mag06.pdf (166 kB)
mag06.txt (470 B)  

Bilík J., Kret J., Beer H.
APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH SIMULAČNÝCH MODELOV PRE ZNIŽOVANIE SPOTREBY PALIVA VO VYSOKEJ PECI
K. s.:
No 1 (1998), p. 61-70
  mag07.pdf (206 kB)
mag07.txt (360 B)  

Jelínek P., Buchtele J., Miškovský F., Straka P.
VPLYV ZRNITOSTI A MACERÁLOVÉHO ZLOŽENA UHLIA NA VÝŤAŽOK LESKLÉHO UHLÍKA PRI PROCESE TERMICKEJ DEGRADÁCIE
K. s.:
No 1 (1998), p. 71-78
  mag08.pdf (200 kB)
mag08.txt (347 B)