Počet návštev: 85748083
AMS práve číta: 1
Ročník 2008 No 2

Zifčák P., Brziak P., Balog M., Bošanský J., Srnka M.
VÝVOJ MIKROŠTRUKTÚRY A NÁVRH HODNOTENIA PRECIPITAČNÝCH ZMIEN V OCELI T24 VPLYVOM CREEPOVEJ EXPLOATÁCIE
K. s.: steel T24|precipitation|carbides|
No 2 (2008), p. 195-208
  mag01.pdf (463 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Seidlerová J., Valášková M., Šustai O., Lešková J.
FÁZOVÁ A MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA KOVONOSNÝCH MIKROČÁSTIC
K. s.: Fine grained metal-bearing wastes|Phase and morphology metallurgical wastes|
No 2 (2008), p. 209-223
  mag02.pdf (2 MB)
mag02.txt (5 kB)  

Michalek K., Morávka J., Gryc K.
MODELOVÁNÍ PŘENOSOVÝCH DĚJŮ V PLYNEM PROBUBLÁVANÉ LICÍ PÁNVI A JEJICH MATEMATICKÁ IDENTIFIKACE POMOCÍ L-TRANSFORMACE
K. s.: steel|ladle|gas argon bubbling|stir elements|physical modelling|mathematical identification|
No 2 (2008), p. 224-232
  mag03.pdf (278 kB)
mag03.txt (2 kB)  

Gulová L., Zemko M., Vlado M., Lászlo T.
SIMULÁCIA TVORBY VYBRANÝCH DEFEKTOV V PROCESE VALCOVANIA
K. s.: hot-rolling|cold-rolling|scores|overlaps|scratches|
No 2 (2008), p. 233-239
  mag04.pdf (1 MB)
mag04.txt (2 kB)  

Nohavica D., Gladkov P., Jarchovský Z., Zelinka J.
MODIFIKACE STRUKTURNÍCH DEFEKTŮ V PORÉZNÍM InP A RÚST STRUKTŮRNĚ NEPŘIZPŮSOBENÝCH HETEROPŘECHODŮ NA MIKROPORÉZNÍM InP A GaP
K. s.: Micropores in semiconductors|InP micropores|GaP nanopores|heat treatment|dislocations reduction|InAs/InP heterostructure|ZnO/GaP heterostructure|
No 2 (2008), p. 240-246
  mag05.pdf (346 kB)
mag05.txt (2 kB)  

Donič T., Martikán M.
HODNOTENIE VÝSLEDKOV TLAKOVÝCH A ŤAHOVÝCH ANALÝZ KOMPAKTOV NA BÁZE HLINÍKOVÉHO PRÁŠKU S VEĽKOSŤOU ČASTÍC 1 µM
K. s.: Compression test|Tensile test|Forward extrusion|Aluminium powder|Work-hardening exponent|Fracture analysis|Hollomon`s function|
No 2 (2008), p. 247-256
  mag06.pdf (289 kB)
mag06.txt (2 kB)  

Bidulská J., Bidulský R., Kvačkaj, T., Bardi F., Evangelista E.
HODNOTENIE TVÁRNITEĽNOSTI HLINÍKOVEJ ZLIATINY POMOCOU KRUTOVEJ SKÚŠKY PRI NÍZKYCH RÝCHLOSTIACH DEFORMÁCIE
K. s.: aluminium alloy|torsion test|formability|
No 2 (2008), p. 257-262
  mag07.pdf (179 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Blach J., Ševc P., Výrostková A.
VPLYV VODÍKA NA PEVNOSŤ A PORUŠOVANIE HETEROGENNÉHO ZVAROVÉHO SPOJA Cr-Mo,V OCELÍ PRE ENERGETICKÉ ZARIADENIA PRI ŤAHOVOM NAMÁHANÍ
K. s.: Cr-Mo,V steels|hydrogen embrittlement|dissimilar weld joint|hydrogen induced cracking|tensile strain|cleavage failure|
No 2 (2008), p. 263-274
  mag08.pdf (397 kB)
mag08.txt (2 kB)  

Sučik G., Hršak D., Fedoročková A, Lazić L.
ZÁKLADNÁ CHARAKTERIZÁCIA SERPENTINITU Z LOKALITY LJESKOVAC V CHORVÁTSKU
K. s.: serpentinite|lizardite|X-ray powder diffraction|differential thermal analysis|dilatometry|
No 2 (2008), p. 275-280
  mag09.pdf (193 kB)
mag09.txt (726 B)  

Mišičko R.
FYZIKÁLNO – METALURGICKÁ PODSTATA KREHNUTIA OCEĽOVÝCH KONTIODLIATKOV
K. s.: friction|stress|micro-crack|crack|peritectic transformation|austenite grain|dendrite|under solidus recrystallization growth|
No 2 (2008), p. 281-285
  mag16.pdf (53 kB)
mag16.txt (1 kB)  

Gajdzik B.
PROCES DISTRIBÚCIE OCEĽOVÝCH A HUTNÝCH VÝROBKOV NA POĽSKOM TRHU
K. s.: distribution of steel and metallurgical products|distribution channels|distribution networks|simultaneous marketing (SM)|
No 2 (2008), p. 286-291
  mag11.pdf (178 kB)
mag11.txt (425 B)  

Kiss I.
VÝSKUM A EXPERIMENTÁLNY PROGRAM TÝKAJÚCI SA VÝROBY KOVOVÝCH MATERIÁLOV SO ZLEPŠENÝMI REZNÝMI VLASTNOSŤAMI
K. s.: researches|experiments|steels|metal constructions|sulphur addition|technology|improvement of the processing easiness|
No 2 (2008), p. 292-297
  mag12.pdf (70 kB)
mag12.txt (1 kB)  

Mitrík V., Suchý T., Horváth L.
VYUŽITIE IGCC PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE TEPLA A ELEKTRINY
K. s.: gasification|combined cycle|power generation|synthetic gas|emissions|
No 2 (2008), p. 298-301
  mag13.pdf (56 kB)
mag13.txt (401 B)  

Forraiová L.
CHEMICKÁ ANALÝZA FeMnC TROSIEK
K. s.: slag from FeMnC production|bazicity|phase composition|
No 2 (2008), p. 302-306
  mag14.pdf (1 MB)
mag14.txt (2 kB)  

Kiss I.
TRIEDY NEPODARKOV PRI VÝROBE LIATINOVÝCH VALCOV MEDZI ŠTATISTICKÝM VÝSKUMOM A TECHNOLOGICKÝMI OPATRENIAMI V ZLIEVARŇACH
K. s.: cast iron rolls|reject forms|statistical analyses|hardness classes|rolls’ type|
No 2 (2008), p. 307-314
  mag15.pdf (159 kB)
mag15.txt (1 kB)