Počet návštev: 85748080
AMS práve číta: 1
Ročník 2008 No 3

Fujda M., Kvačkaj T., Vojtko M., Milkovič O.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A MORFOLÓGIA LOMOVÝCH POVRCHOV HLINÍKOVEJ ZLIATINY EN AW 2024 PRIPRAVENEJ PROCESOM ECAP
K. s.: EN AW 2024 aluminium alloy|equal channel angular pressing (ECAP)|ultra-fine grain microstructure|mechanical properties|fracture morphology|
No 3 (2008), p. 331-341
  mag01.pdf (382 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Bidulská J., Kočiško R., Kvačkaj, T., Bidulský R., Actis Grande M.
NUMERICKÉ SIMULÁCIE HLINÍKOVEJ ZLIATINY EN AW 2014 V ECAP PROCESE
K. s.: aluminium alloy|SPD|ECAP|FEM|DEFORM|
No 3 (2008), p. 342-348
  mag02.pdf (370 kB)
mag02.txt (2 kB)  

Bidulský R., Actis Grande M., Kabátová M., Selecká M.
VPLYV POVLAKOVANÉHO A MIEŠANÉHO UHLÍKA NA LISOVATELNOSŤ ASTALOY CrL
K. s.: compaction|compressibility|linear regression|density|porosity|
No 3 (2008), p. 349-355
  mag03.pdf (278 kB)
mag03.txt (2 kB)  

Plešingerová B., Lukáčová H., Horkavcová D., Vojtko M.
KRYŠTALIZÁCIA Ca-P ZLÚČENÍN NA POVRCHU Ti –SUBSTRÁTU UPRAVENÉHO V ALKALICKOM PROSTREDÍ
K. s.: Precalcification|SCS an SBF Fluids|Activation of Titanium|
No 3 (2008), p. 356-370
  mag04.pdf (2 MB)
mag04.txt (2 kB)  

Dutkiewicz J., Kováčová A., Maziarz M., Litynska L.
ANALÝZA MIKROŠTRUKTÚRY A MERANIE MIKROTVRDOSTI KOVOVÝCH SKIEL A ICH KOMPOZITOV
K. s.: amorphous metals|metallic glasses|Ni-based alloys|mechanical alloying|hot vacuum pressing|porosity|microhardness|
No 3 (2008), p. 371-380
  mag05.pdf (466 kB)
mag05.txt (2 kB)  

Lascsáková M.
VPLYV POUŽITIA RÔZNYCH NUMERICKÝCH METÓD PRI PROGNÓZOVANÍ CIEN HLINÍKA VYUŽITÍM DVOCH ZNÁMYCH VSTUPNÝCH HODNÔT
K. s.: forecasting|numerical modelling|ordinary differential equation|
No 3 (2008), p. 381-389
  mag06.pdf (107 kB)
mag06.txt (3 kB)  

Straka Ľ.
ANALÝZA TEPELNÉHO OVPLYVNENIA POVRCHU VZORKY PO PROCESE WEDM
K. s.: Parameters of Technological Process|Heat Affected Zone (HAZ)|Quality of Surface|Wire Electrical Discharge Machining (WEDM)|
No 3 (2008), p. 390-396
  mag07.pdf (357 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Petrík J., Mikloš V., Tompoš T, Jakub M.
VYHODNOTENIE KVALITY KALIBRÁCIE TVRDOMERA
K. s.: Vickers hardness test|calibration|uncertainty|
No 3 (2008), p. 405-413
  mag09.pdf (109 kB)
mag09.txt (1 kB)  

Ivanišin P., Hirjak M.
VYSOKOPECNÁ TROSKA, JEJ SPRACOVANIE A ZUŽITKOVANIE
K. s.: blast furnace slag|processing of slag|granulated blast furnace slag|blast furnace gravel and blast furnace pumice|utilization of blast furnace slag|
No 3 (2008), p. 414-418
  mag10.pdf (44 kB)
mag10.txt (2 kB)