Počet návštev: 85752165
AMS práve číta: 1
Ročník 1997 No 2

Boroška J., Marasová D., Carbogno A.
HODNOTENIE KVALITY OCEĽOVÝCH LÁN Z HĽADISKA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ DRÔTOV
K. s.:
No 2 (1997), p. 106-113
  mag01.pdf (104 kB)
mag01.txt (1 kB)  

Kvačkaj T., Gregor J., Horňák V., Boruta J.
ANALÝZA PRÍČIN VÝSKYTU ZÁTRHOV ELEKTROTECHNICKEJ OCELE DYNAMO
K. s.:
No 2 (1997), p. 114-120
  mag02.pdf (100 kB)
mag02.txt (474 B)  

Longauer S., Bochňák I.
STABILIZÁCIA MARTENZITU V DVOJFÁZOVEJ ŠTRUKTÚRE +1` ZLIATINY Cu Zn Al
K. s.:
No 2 (1997), p. 121-127
  mag03.pdf (160 kB)
mag03.txt (547 B)  

Mayer P.
CORALL - EXPERTNÝ SYSTÉM NA DIAGNOSTIKOVANIE KORÓZNYCH POŠKODENÍ V TEPELNÝCH ELEKTRÁRŇACH
K. s.:
No 2 (1997), p. 128-140
  mag04.pdf (167 kB)
mag04.txt (1 kB)  

Orolínová M., Ďurišin J., Ďurišinová K., Katana V.
VPLYV SPÔSOBU MLETIA NA ŠTRUKTÚRU ULTRAJEMNÉHO DISPERZNE SPEVNENÉHO MATERIÁLU NA BÁZE CU
K. s.:
No 2 (1997), p. 141-147
  mag05.pdf (157 kB)
mag05.txt (405 B)  

Zdravecká E.
VYSOKOPEVNÉ KONŠTRUKČNÉ OCELE PRE EXTRÉMNE PODMNIENKY NAMÁHANIA
K. s.:
No 2 (1997), p. 148-152
  mag06.pdf (160 kB)
mag06.txt (621 B)  

Zdravecká E.
CHARAKTERISTIKY MATERIÁLOV V PODMIENKACH EROZÍVNEHO OPOTREBENIA DOPRAVNÉHO POTRUBIA
K. s.:
No 2 (1997), p. 153-158
  mag07.pdf (111 kB)
mag07.txt (857 B)  

Šimko J.
TRADÍCIA, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ VÝROBY MEDI V REGIÓNE KROMPÁCH
K. s.:
No 2 (1997), p. 159-162