Počet návštev: 89719183
AMS práve číta: 1
Ročník 1997 No 3

Štepánek A., Vydarený V.
ELEKTROTROSKOVÉ PRETAVOVANIE KOMPLEXNE LEGOVANÝCH CR-NI-MO OCELÍ
K. s.:
No 3 (1997), p. 191-195
  mag01.pdf (108 kB)
mag01.txt (341 B)  

Smolková M.
NOVÉ TRENDY VO VYUŽÍVANÍ OSTRÍV PRI VÝROBE ODLIATKOV Z OTERUVZDORNÝCH MATERIÁLOV
K. s.:
No 3 (1997), p. 196-202
  mag02.pdf (157 kB)
mag02.txt (354 B)  

Seriš J., Pavlík J.
PROBLEMATIKA ŤAŽKÝCH ZÁPUSTKOVÝCH VÝKOVKOV Z KONŠTRUKČNÝCH OCELÍ
K. s.:
No 3 (1997), p. 203-210
  mag03.pdf (223 kB)
mag03.txt (289 B)  

Bezecný J.
PRÍSPEVOK K RIEŠENIU PROBLEMATIKY VZNIKU VNÚTORNÝCH DEFEKTOV U VEĽKOROZMERNÝCH VÝKOVKOV
K. s.:
No 3 (1997), p. 211-217
  mag04.pdf (162 kB)
mag04.txt (392 B)  

Kuzmiak Š., Solovičová J.
VPLYV PARAMETROV TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA VLASTNOSTI LIATEJ AUSTENITICKEJ MN OCELE
K. s.:
No 3 (1997), p. 218-224
  mag05.pdf (179 kB)
mag05.txt (419 B)  

Krušinský J., Minárik A.
VPLYV PODMIENOK TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA VLASTNOSTI CHRÓMOVEJ LEDEBURITICKEJ LIATINY
K. s.:
No 3 (1997), p. 225-231
  mag06.pdf (140 kB)
mag06.txt (841 B)  

Jančarik M., Vydrnák J., Štrauch J.
NAVÁRANIE HUTNÍCKYCH VALCOV
K. s.:
No 3 (1997), p. 232-235
  mag07.pdf (170 kB)
mag07.txt (615 B)