Počet návštev: 91306673
AMS práve číta: 1
Ročník 2001 No 1

Sequeira C.A.C.
CHÉMIA / ELEKTROCHÉMIA STMAVNUTIA POVRCHU MEDI V DÔSLEDKU PRÍTOMNOSTI SÍRY
K. s.: copper tarnishing|copper sulphides|sulphur|hydrogen sulphide|electrochemistry|
No 1 (2001), p. 8-19
  mag01.pdf (96 kB)
mag01.txt (755 B)  

Blacha L.
SPÔSOB VÝPOČTU KOEFICIENTA PRENOSU HMOTY PRI ODPAROVANÍ KOVU Z BINÁRNYCH ZLIATIN
K. s.: metallurgy|vacuum metallurgy|metal evaporation|mass transport coefficient|
No 1 (2001), p. 20-26
  mag02.pdf (103 kB)
mag02.txt (1 kB)  

Meloun M., Kupka K.
BOX-COXOVA TRANSFORMACE PRO RIGOROZNÍ STATISTICKOU ANALÝZU METALURGICKÝCH DAT
K. s.: Univariate data|Exploratory data analysis|Data transformation|Power transformation|Box-Cox transformation|Hines-Hines selection graph|
No 1 (2001), p. 34-43
  mag03.pdf (98 kB)
mag03.txt (897 B)  

Juhás P., Juhásová E., Roth O.
ÚNAVOVÁ PEVNOSŤ KONŠTRUKČNEJ OCELE S 380 A JEJ DEGRADÁCIA VPLYVOM PRIEČNYCH TUPÝCH ZVAROV
K. s.: steel structures|structural steels|tested specimens|butt welds|variable loading|fatigue curves|fatigue strength|fatigue life-time|
No 1 (2001), p. 44-54
  mag03.pdf (98 kB)
mag03.txt (897 B)  

Horňak P., Matsuda F., Kimoto H.
SPRÁVANIE SA ÚNAVOVEJ TRHLINY V SIMULOVANÝCH PODMIENKACH JADROVÉHO REAKTORA TYPU BWR
K. s.: environmental fatigue, beach mark test, crack initiation and propagation|crack length and depth|corrosive pit|
No 1 (2001), p. 55-63
  mag03.pdf (98 kB)
mag03.txt (897 B)  

Orolínová M., Medvecký Ľ., Ďurišin J., Ďurišinová K.
PRÍPRAVA NANOKRYŠTALICKEJ PRÁŠKOVEJ SÚSTAVY CU - AL2O3
K. s.: powder metallurgy|nanocrystalline copper|dispersion strengthening|
No 1 (2001), p. 64-72
  mag03.pdf (98 kB)
mag03.txt (897 B)  

Slyško P.
POKLES PLASTICITY MATERIÁLOV V ROZSAHU KRITICKÝCH REKRYŠTALIZAČNÝCH TEPLÔT
K. s.: plasticity|copper|recrystallization|critical recrystallization temperature|distribution and density of dislocations|fracture slip bands|
No 1 (2001), p. 73-88
  mag03.pdf (98 kB)
mag03.txt (897 B)  

Trišč A., Čurilla J., Kendera J.
VÝROBA ZBALKOV Z OCELIARENSKYCH KALOV A PRACHOV PRE ÚČELY REDUKČNÉHO TAVENIA
K. s.: sludge|dust|pellets|cement|
No 1 (2001), p. 89-96
  mag03.pdf (98 kB)
mag03.txt (897 B)  

Sekula F., Rybár P., Cehlár M., Kyseľová K., Bocan J.
TECHNICKO-EKONOMICKÉ POSÚDENIE MOŽNOSTI VYUŽITIA LOŽISKA STRIEBORNÁ - ROŽŇAVA
K. s.: feasibility study|processing|investment|costs|revenues|net present value|
No 1 (2001), p. 97-104
  mag03.pdf (98 kB)
mag03.txt (897 B)  

SHI C.X., YE H.Q.
VŠEOBECNÝ PREHĽAD O ÚSTAVE PRE VÝSKUM KOVOV ČÍNSKEJ AKADÉMIE VIED
K. s.:
No 1 (2001), p. 105-114
  mag06.pdf (111 kB)
mag06.txt (741 B)