Počet návštev: 89719581
AMS práve číta: 1
Ročník 2001 No 3

Kupka D., Škvarla J.
KINETIKA CHEMICKEJ OXIDÁCIE DVOJMOCNÉHO ŽELEZA KYSLÍKOM V KYSLÝCH SÍRANOVÝCH ROZTOKOCH
K. s.: Fe|oxidation|ferrous|ferric|sulfate|kinetics|oxygen|acid solutions|acid mine drainage|
No 3 (2001), p. 243-248
  mag01.pdf (70 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Kupka D., Škvarla J.
OXIDÁCIA SÍRANU ŽELEZNATÉHO RASTÚCIMI KULTÚRAMI THIOBACILLUS FERROOXIDANS
K. s.: Iron(II) oxidation|Thiobacillus ferrooxidans|redox potential|oxygen|carbon dioxide|off-gas analysis|growth kinetics|
No 3 (2001), p. 249-255
  mag02.pdf (74 kB)
mag02.txt (2 kB)  

Nikulin S.A., Khanzhin V.G., Rojnov A.B.
LABORATÓRNA A VÝROBNÁ SCHÉMA POUŽITIA METÓDY AKUSTICKEJ EMISIE
K. s.: acoustic emission|material fracture|crack parameters|measurement|
No 3 (2001), p. 256-263
  mag03.pdf (67 kB)
mag03.txt (1 kB)  

BLACHA L., LABAJ J., ZAJACZKOWSKI A.
VPLYV ROZPUSTENÉHO KYSLÍKA V ROZTAVENEJ MEDI NA ODSTRAŇOVANIE ANTIMÓNU V PROCESE VÁKUOVEJ RAFINÁCIE
K. s.: metallurgy|vacuum metallurgy|metal evaporation|
No 3 (2001), p. 264-275
  mag03.pdf (67 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Kizek J., Zsigraiová Z.
EXPERIMENTÁLNE STANOVOVANIE SPAĽOVACÍCH RÝCHLOSTÍ PLYNNÝCH PALÍV SO ZVÝŠENÝM OBSAHOM INERTNÝCH ZLOŽIEK
K. s.: combustion|flame stability|burning velocity|inert|combustion air excess|
No 3 (2001), p. 281-288
  mag03.pdf (67 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Pernis R.
VPLYV NEROVNOMERNÉHO ŤAHOVÉHO NAPÄTIA V EXCENTRICKÝCH RÚRACH NA VZNIK POZDĹŽNYCH TRHLÍN
K. s.: tube drawing|eccentric tubes|tensile stress|longitudinal cracks|yield planes|
No 3 (2001), p. 299-309
  mag03.pdf (67 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Harrer O., Kvačkaj T., Pokorný I.
NUMERICKÁ SIMULÁCIA VALCOVANIA PLECHOV
K. s.: plate rolling|vibration|rolling force|rolling torque|mathematical simulation|FEM|
No 3 (2001), p. 320-325
  mag03.pdf (67 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Harrer O., Kvačkaj T., Pokorný I.
NUMERICKÁ SIMULÁCIA VALCOVANIA SOCHOROV
K. s.: billet rolling|mathematical simulation|tensile stress|FEM|DEFORM 3D|
No 3 (2001), p. 310-319
  mag03.pdf (67 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Borkowski S.
KVALITA VÝROBKOV Z KOVU A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
K. s.: quality|casting material products|cast-iron|Al-Si alloys|speroidization|metallothermy|environment protection|
No 3 (2001), p. 343-348
  mag03.pdf (67 kB)
mag03.txt (1 kB)