Počet návštev: 89719627
AMS práve číta: 1
Ročník 2001 No 2

Rabatin Ľ., Vadász P., Tomášek K.
RAFINÁCIA A SPRACOVANIE PALÁDIA Z DRUHOTNÝCH ZDROJOV
K. s.: palladium|extraction|refining|reduction|
No 2 (2001), p. 168-176
  mag01.pdf (111 kB)
mag01.txt (1 kB)  

Kudliński Z., Sosnowski R., Sikora B., Dankmeyer-Łączny J.
VPLYV LIACEHO PRÁŠKU NA POVRCHOVÉ JAVY PRI KONTINUÁLNOM ODLIEVANÍ OCELE
K. s.: casting powder|surface defects|continuous steel casting|
No 2 (2001), p. 184-197
  mag02.pdf (112 kB)
mag02.txt (351 B)  

Krupka D., Ochab B., Miernik J.
ELEKTROLYTICKÁ VÝROBA ZINKU V ZÁVODE BOLESLAW
K. s.: zinc production|electrolytic plant|hydrometallurgy|
No 2 (2001), p. 198-206
  mag03.pdf (80 kB)
mag03.txt (883 B)  

Parimucha P., Demeč P., Firdová L.
PRÍSPEVOK K PROBLEMATIKE VZŤAHU MEDZI TLAKOVOU FORMOU A VEĽKOSŤOU LIACEJ KOMORY U TLAKOVÝCH LIACICH STROJOV
K. s.: tooling|mould|time period|pressing speed|pressure|
No 2 (2001), p. 207-214
  mag03.pdf (80 kB)
mag03.txt (883 B)