Počet návštev: 89719493
AMS práve číta: 1
Ročník 2001 No 4

Drápala, J., Máchová K.
ROVNOVÁŽNÉ ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENTY PŘÍMĚSÍ VE VYSOKOTAVITELNÝCH KOVECH
K. s.: distribution coefficient|refractory metals|refining|vanadium|niobium|
No 4 (2001), p.
  mag01.pdf (97 kB)
mag01.txt (973 B)  

Bajger Z., Krayzel M., Bůžek Z.
MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU
K. s.: waste treatment processes|combustion|pyrolysis|decomposition of pyrolytical gases|toxic or hazardous compounds|plasma reactor|
No 4 (2001), p.
  mag02.pdf (103 kB)
mag02.txt (1 kB)