Počet návštev: 89715156
AMS práve číta: 1
Ročník 2004 No 3

Dudek R., Dobrovský L., Dobrovská J.
STUDIUM VLASTNOSTÍ METALURGICKÝCH STRUSEK Z HLEDISKA FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ
K. s.: metallurgical slags|surface tension|phase analysis|temperature dependence|
No 3 (2004), p. 169-178
  mag01.pdf (302 kB)
mag01.txt (1 kB)  

Mazancová E, Jonšta Z., Mazanec K.
CHEMICKO METALURGICKÉ CHARAKTERISTIKY OCELÍ A JEJICH TRANSFORMACE NA ACIKULÁRNÍ FERIT
K. s.: acicular ferrite|bainite|non-metallic inclusions|intragranular nucleation|interfacial energy|Mn-depleted zone|
No 3 (2004), p. 179-185
  mag02.pdf (221 kB)
mag02.txt (754 B)  

Szurman I., Kursa M., Rohál J., Sklenaříková I.
MĚŘENÍ A SLEDOVÁNÍ TRANSFORMAČNÍCH TEPLOT U SLITIN Ni-Ti METODOU KONTINUÁLNÍ ZMĚNY REZISTIVITY JAKO FUNKCE TEPLOTY
K. s.: shape memory alloys|resistometric method|thermoelastic martensite|
No 3 (2004), p. 186-192
  mag03.pdf (541 kB)
mag03.txt (1 kB)  

Mohyla P.
VLIV TEPLOTY POPOUŠTĚNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ NÍZKOLEGOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ
K. s.: Low-alloy steel|creep resistant steel|PWHT|secondary hardening|MX particles|T23|T23|T25|15 128|
No 3 (2004), p. 193-200
  mag04.pdf (331 kB)
mag04.txt (957 B)  

Greger M., Kocich R.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI SLITIN WOLFRAMU PRO MODERNÍ KONSTRUKCE
K. s.: tungsten alloys|mechanical properties|structure|
No 3 (2004), p. 201-208
  mag05.pdf (510 kB)
mag05.txt (1 kB)  

Dobrovská J., Hrbáček K., Dobrovská V., Stránský K., Dobrovský L.
STUDIUM CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITY NIKLOVÉ SUPERSLITINY
K. s.: Ni-based superalloy|microsegregation|partition coefficients|
No 3 (2004), p. 209-218
  mag06.pdf (539 kB)
mag06.txt (1 kB)  

Tomčík P., Švrčková R., Trojan R., Hrubý J.
VLIV STŘÍDAVÉHO A STEJNOSMĚRNÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA KŘIVKY PŘETVÁRNÝCH ODPORŮ TAHOVÉ ZKOUŠKY PRO OCEL 12013
K. s.: Flow stress|strain|strain rate|steady magnetic field|alternate magnetic field|magnetic treatment|total strain at fracture|
No 3 (2004), p. 219-224
  mag07.pdf (374 kB)
mag07.txt (432 B)  

Slíva A., Zegzulka J.
TŘÍDIMENZIONÁLNÍ (TŘÍOSOVÝ) SNÍMAČ PRO SLEDOVÁNÍ NAPĚTÍ SYPKÝCH HMOT V ZÁSOBNÍKU
K. s.: 3Dimensional (Triaxial) Indicator|Bulk Solid|Pressure|Silo|
No 3 (2004), p. 225-229
  mag08.pdf (497 kB)
mag08.txt (1 kB)  

Tomčík P., Kulhánek J., Švrčková R., Hrubý J.
MĚŘENÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU TAHOVÉ ZKOUŠKY
K. s.: Flow stress|strain|adiabatic heating|thermocouple|strain rate|
No 3 (2004), p. 230-235
  mag09.pdf (474 kB)
mag09.txt (382 B)  

Kristofory F., Mohyla M., Mikuláš D., Vítek J.
VLIV MANGANU NA SÍROVOU KŘEHKOST ELEKTROLYTICKÉHO NIKLU A JEHO SLITIN
K. s.: Electrodeposited nickel|nickel-cobalt alloys|sulphur embrittlement|manganese|mechanical properties|internal stress|
No 3 (2004), p. 236-241
  mag10.pdf (254 kB)
mag10.txt (401 B)  

Slíva A., Zegzulka J.
VLIV ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ NA POVRCHOVOU MODIFIKACI PRÁŠKŮ
K. s.: Coating|article Size Distribution|Hybrodizer|
No 3 (2004), p. 242-244
  mag11.pdf (264 kB)
mag11.txt (869 B)  

Tůma J.
UHLOVÉ VYBRAČNÉ MIEŠANIE MOTORICKÝCH POHONOVÝCH SYSTÉMOV
K. s.: Angular vibration|phase demodulation|Hilbert transform|phase unwrapping|impulse signal|transmission error|
No 3 (2004), p. 245-252
  mag12.pdf (505 kB)
mag12.txt (1 kB)