Počet návštev: 89715568
AMS práve číta: 1
Ročník 2009 No 4

M. Hagarová, O. Bláhová, J. Savková
ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI PVD POVLAKOV DEPONOVANÝCH ARC A LARC TECHNOLÓGIOU
K. s.: PVD|coating|hardness|Calotest|Rockwell test|
No 4 (2009), p. 221-227
  mag01.pdf (1 MB)
mag01.txt (2 kB)  

R. Kočiško, T. Kvačkaj, J. Bidulská, M. Molnárová
NOVÁ GEOMETRIA ECAP KANÁLA
K. s.: ECAP|numerical simulation|effective strain|
No 4 (2009), p. 228-233
  mag02.pdf (593 kB)
mag02.txt (2 kB)  

J. Sas, M. Černík, M. Vlado
VPLYV DEFORMÁCIE A TEPLOTY NA ANIZOTRÓPIU A ZVYŠKOVÉ NAPÄTIA IF OCELE
K. s.: IF steels|RTG|MAUD|diffraction|residual stress|
No 4 (2009), p. 234-240
  mag03.pdf (115 kB)
mag03.txt (2 kB)  

J. Tiža, T. Kvačkaj, M. Lupták
MERANIE A VYHODNOCOVANIE SILOVÝCH PARAMETROV PROCESU ECAP
K. s.: ECAP|severe plastic deformation|force|transducer|OFHC Cu|EN AW 6060|
No 4 (2009), p. 241-247
  mag04.pdf (276 kB)
mag04.txt (2 kB)  

M. Hrubovčáková, E. Dudrová
TERMODYNAMICKÉ A EXPERIMENTÁLNE ŠTÚDIUM VPLYVU TEPLOTY A GRAFITU NA REDUKCIU OXIDOV PRI SPEKANÍ ASTALOY CRL
K. s.: chromium alloyed steel|surface and internal oxides|carbothermal reduction|sintering|
No 4 (2009), p. 248-254
  mag05.pdf (347 kB)
mag05.txt (2 kB)  

H. Horváthová, J. Kaduková, M. Štofko
BIOSORPCIA Cu2+ A Zn2+ POMOCOU IMOBILIZOVANEJ RIASY CHLORELLA KESSLERI
K. s.: Biosorption|immobilization|Chlorella kessleri|sodium alginate|heavy metals|
No 4 (2009), p. 255-263
  mag06.pdf (75 kB)
mag06.txt (1 kB)  

M. Choma
RIEŠENIE PROBLÉMU S VÝKUPOM POUŽITÝCH KARTONOVÝCH OBALOV, VYTVORENÍM SOCIÁLNEHO PODNIKU NA SPRACOVANIE KARTÓNOV NA PALIVOVÉ BRIKETY A PELETKY
K. s.: fuel briquette|social company|cardboard paper|paper granules|
No 4 (2009), p. 264-267
  mag07.pdf (46 kB)
mag07.txt (2 kB)