Počet návštev: 85745101
AMS práve číta: 1
Ročník 2009 No 1

Jakubéczyová D., Hagarová M., Vojtko M.
HODNOTENIE ADHÉZNYCH VLASTNOSTÍ TENKÝCH PVD VRSTIEV APLIKOVANÝCH NA SUBSTRÁT VYROBENÝ KONVENČNOU A PRÁŠKOVOU METALURGIOU
K. s.: tool steel|PVD|thin layer|hardness|morphology|adhesive properties|
No 1 (2009), p. 15-22
  mag08.pdf (181 kB)
mag08.txt (2 kB)  

Pernis R., Kasala J., Bořuta J.
KRUTOVÉ SKÚŠKY MOSADZE MS70 ZA TEPLA
K. s.: brass|cartridge brass|hot formability properties|hot extrusion pressing|strain rate|
No 1 (2009), p. 5-14
  mag01.pdf (161 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Némethová L., Vilk J., Kvačkaj T.
VPLYV TEPLOTY OHREVU BRAM NA PRIĽNAVOSŤ PECNÝCH OKOVÍN
K. s.: scale|oxide layer|heat of material|furnace scale|REM|
No 1 (2009), p. 23-30
  mag03.pdf (384 kB)
mag03.txt (2 kB)  

Petryshynets I., Kováč F., Stoyka V.
SLEDOVANIE POHYBU HRANÍC ZŔN VPLYVOM VEĽKOSTI APLIKOVANEJ DEFORMÁCIE
K. s.: grain oriented electrical steels|grain boundary motion|deformation gradient|
No 1 (2009), p. 31-36
  mag04.pdf (511 kB)
mag04.txt (1 kB)  

Horkavcová D., Štěpánek I., Plešingerová B.
PRÍPRAVA BIOAKTÍVNEHO Ca-P POVLAKU NA Ti ZLIATINE A MERANIE JEHO ADHÉZIE VRYPOVOU SKÚŠKOU
K. s.: titanium alloy|calcification|octacalcium phosphate|adhesion|scratch test|
No 1 (2009), p. 37-43
  mag05.pdf (945 kB)
mag05.txt (2 kB)  

Petrík J., Špeťuch V., Trpčevská J., Velgosová O.
VPLYV GUĽÔČKY NA KVALITU BRINELLOVEJ SKÚŠKY TVRDOSTI
K. s.: calibration|HBS|HBW|uncertainty|t-test|ANOVA|BSI 9001|
No 1 (2009), p. 44-54
  mag06.pdf (253 kB)
mag06.txt (4 kB)  

Panich N.,Wangyao P.
VYUŽITIE NANOINDENTÁCIE PRE ZÍSKANIE NANOMECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ
K. s.: nanoindentation|nanomechanical properties|coatings|thin films|
No 1 (2009), p. 55-62
  mag07.pdf (76 kB)
mag07.txt (2 kB)