Počet návštev: 89718672
AMS práve číta: 1




Ročník 2007 No 2

Dubas L., Kulsiriwiwat T., Samneingjam K., Sritaveesinsub V., Wangyao P., Dubas S. T.
TVORBA TENKÝCH FILMOV KOMPOZITOV NA BÁZE STRIEBORNÝCH NANOČASTÍC
K. s.: layer-by-layer|silver|nanoparticles|film|
No 2 (2007), p. 147-155
  mag01.pdf (559 kB)
mag01.txt (1 kB)  

Grosman F., Cyganek Z.
VPLYV PARAMETROV MEFASS VALCOVANIA NA TEPLOTU TVÁRNENÝCH PÁSOV
K. s.: MEFASS process|rolling|change of the strain path|temperature|
No 2 (2007), p. 156-162
  mag02.pdf (2 MB)
mag02.txt (1 kB)  

Marchewka Ł., Stobrawa J., Cwolek B., Hadasik E., Płachta A.
ŠTÚDIUM VPLYVU TEPLOTY, RÝCHLOSTI A STUPŇA DEFORMÁCIE NA ŠTRUKTÚRU ŤAŽKO DEFORMOVATEĽNÝCH CUPAG ZLIATIN
K. s.: Cu-P alloys|brazing alloys|hardly-deformable alloys|dynamic recrystallisation|superplastic properties|plastometric tests|metallographic examination|
No 2 (2007), p. 163-172
  mag03.pdf (625 kB)
mag03.txt (2 kB)  

Jabłońska M., Niewielski G.
PLASTICKÁ DEFORMÁCIA A VPLYVY DYNAMICKEJ REKRYŠTALIZÁCIE V ZLIATINE S MATRICOU USPORIADANÉHO TUHÉHO ROZTOKU
K. s.: intermetallic alloys|dynamic recrystalization|hot compression tests|
No 2 (2007), p. 173-178
  mag04.pdf (2 MB)
mag04.txt (1 kB)  

Niżnik B., Pietrzyk M.
REOLOGICKÝ MODEL PRE MIKROLEGOVANÚ OCEĽ V DVOJFÁZOVEJ TEPLOTNEJ OBLASTI VYSVETĽUJÚCI VPLYV DEFORMÁCIE A PRECIPITÁCIE NA FÁZOVÚ TRANSFORMÁCIU
K. s.: niobium microalloyed steels|carbonitride precipitation process|dislocation density model|
No 2 (2007), p. 179-189
  mag05.pdf (1 MB)
mag05.txt (2 kB)  

Horkavcová D., Rohanová D., Horváthová R.
PRÍPRAVA VÁPENATO FOSFOREČNANOVÉHO POVLAKU NA TITÁNE A TITÁNOVEJ ZLIATINE A ŠTÚDIUM JEHO ADHÉZIE K SUBSTRÁTU
K. s.: titanium|titanium alloy|calcification|calcium phosphate layer|adhesion|tape and knife test|
No 2 (2007), p. 190-197
  mag06.pdf (2 MB)
mag06.txt (1 kB)  

Petrík J., Javorčíková Z..
SPÔSOBILOSŤ PROCESU MERANIA TVRDOSTI SUPERDURALU
K. s.: capability|superduraluminium|Brinell hardness|
No 2 (2007), p. 198-207
  mag07.pdf (555 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Demeter J., Kijac J., Velgos J.
VÝVOJ ZOSTATKOVEJ HRÚBKY ŽIARUVZDORNEJ VÝMU¬ROVKY KYSLÍKOVÉHO KONVERTORA V PRIEBEHU KAMPANE
K. s.: magnesium-carbon refractory lining|basic oxygen furnace|skulls|gunning mixes|trunnions area|slag line area|
No 2 (2007), p. 208-213
  mag08.pdf (246 kB)
mag08.txt (1 kB)  

Hyrcza-Michalska M., Lisok J., Sikorski Sz.
ANALÝZA PLASTICKÉHO TOKU LASEROM ZVÁRANÝCH RÚR V PROCESE HYDROMECHANICKÉHO TVÁRNENIA
K. s.: laser welded blanks|tubular welded blanks|formability|hydroforming|hydromechanical forming|hydro-bulging|strain analysis|
No 2 (2007), p. 214-220
  mag09.pdf (1 MB)
mag09.txt (2 kB)  

Tkocz M., Kusiak J., Grosman F.
ODPORÚČANIE PRE VÝBER PARAMETROV PREDKOVANIA (NA BLOKY) VO V- MATRICIACH
K. s.: open-die forging|cogging|drawing out|V-dies|state of stress|
No 2 (2007), p. 221-228
  mag10.pdf (1 MB)
mag10.txt (1 kB)  

Szkliniarz W.
VPLYV VÝCHODISKOVEJ MIKROŠTRUKTÚRY ZLIATINY Ti-48Al-2Cr-2Nb NA TVÁRNOSŤ
K. s.: TiAl-intermetallic phase based alloys, heat treatment, deformation, compression test, microstructure
No 2 (2007), p. 229-235
  mag11.pdf (516 kB)
mag11.txt (2 kB)  

Špánik J., Krochmal K.
PARAMETRE LISOVANIA -MOSADZE ZA TEPLA
K. s.: hot extrusion pressing|alpha brass|surface cracks|brass CuZn30|deformation rate|extrusion ratio|extrusion speed|
No 2 (2007), p. 236-243
  mag12.pdf (367 kB)
mag12.txt (2 kB)  

Wangyao P., Polsilapa S., Sopon P., Panich N., Chuankrerkkul N.
ŠTÚDIUM VÝVOJA MIKROŠTRUKTÚRY A HRUBNUTIA PRIMÁRNYCH ČASTÍC GAMMA PRI 1000˚C V ODLIEVANEJ NIKLOVEJ SUPERZLIATINE IN-738 PO OPÄTOVNOM TEPELNOM SPR
K. s.: rejuvenation|re-heat treatment|microstructural repair|gamma prime particle coarsening|nickel base superalloy|
No 2 (2007), p. 244-252
  mag13.pdf (842 kB)
mag13.txt (2 kB)  

Valíček J., Hloch S., Ohlídal M.
OPTICKÁ DETEKCE MIKROTOPOGRAFIE POVRCHU VYTVOŘENÉHO ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM
K. s.: abrasive waterjet|shadow method|cutting mechanism|
No 2 (2007), p. 253-261
  mag14.pdf (642 kB)
mag14.txt (1 kB)  

Boryca J.
VPLYV STRATY OCELE A HRÚBKY VRSTVY OKOVÍN NA PRIĽNAVOSŤ OKOVÍN PRE KONŠTANTNÚ HODNOTU PREBYTKU VZDUCHU
K. s.: scale|scale adhesion|loss of steel for scale|heating charge|heating technology|
No 2 (2007), p. 262-268
  mag15.pdf (300 kB)
mag15.txt (572 B)  

Vadász P., Rabatin Ľ.
KORÓZIA BÁZICKÝCH UHLÍKATÝCH ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV OXIDICKOU TROSKOU
K. s.: refractory material|carbon|slag|corrosion tests|
No 2 (2007), p. 269-275
  mag16.pdf (475 kB)
mag16.txt (2 kB)  

Rákoš J.
SUBATOMÁRNA VRSTVA OXIDU CINIČITÉHO AKO MASER ČASTI SLNEČNÉHO ŽIARENIA
K. s.: Subatomary stannumdioxide layer|nanomaser|spectral gravitation prism. PACS: 02.70.Ns|34.50.Ez|42.50.Gy|61.46.Hk|78.20.Ek|
No 2 (2007), p. 276-285
  mag17.pdf (1 MB)
mag17.txt (2 kB)